Tag Archives: adres dla firmy na Ochocie Warszawa

Bezpieczne instalacje elektryczne w domu

Bezpieczne instalacje elektryczne muszą być w każdym domu. Biegające dzieci mogą wsadzić ręce, na przykład w źle założony kontakt. Kable wszystkich urządzeń w domu powinny być zabezpieczone, by nie poraziły prądem. Instalacje elektryczne w myśl rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, powinny dostarczać energię do użytku mieszkańców, chronić przed porażeniem prądem i przed szkodliwych hałasem i działaniem pola magnetycznego. To tylko podstawowe normy, do których mieszkańcy domu i pracownicy energetyki powinni się dostosować. Nieprzestrzeganie ich grozi porażeniem, a nawet śmiercią. Warunki techniczne, jakie powinna spełniać instalacja elektryczna są następujące. Złącze instalacji elektrycznej powinno być zamontowane w miejscu bezpiecznym dla użytkowników prądu (szczególnie dzieci) i w miejscu dostępnym dla energetyków. W razie niebezpieczeństwa musi być możliwość szybkiego odłączenia go od sieci zasilającej. Instalacja powinna być także wyposażona w urządzenie przeciwporażeniowe i przeciwpożarowe. Często się zdarza tak, że wskutek przepięć dochodzi do groźnych wypadków. Czasem powstaje ogień, który rozprzestrzenia się na cały dom. Dlatego elektryka wymaga skrupulatnego podejścia do montowania jej. Jak mówią przezorny jest zawsze ubezpieczony. Z prądem nie ma żartów. To nie woda, która można zakręcić w razie awarii.

Witam Was na mojej stronie internetowej, której jestem autorem. Mam na imię Kamil i zawodowo zajmuje się nieruchomościami. Stąd decyzja o założeniu tego bloga. Chciałbym dzielić się z czytelnikami swoją wiedzą, różnymi ciekawostkami i interesującymi faktami ze świata nieruchomości. Pozdrawiam!