Tag Archives: kupno mieszkania z hipoteką w warszawie

Rodzaje obciążeń w obiektach budowlanych

Podczas projektowania każdego obiektu budowlanego trzeba przewidzieć rodzaje i wielkości obciążeń, które trzeba będzie przenieść na podłoże gruntowe. To właśnie od tego zależy dobór gruntu, a co za tym idzie wybranie fundamentów bezpośrednich lub pośrednich, a także elementów konstrukcyjnych, materiału z jakiego są wykonane, ich przekrojów poprzecznych, zbrojenia. Obciążenia, które działają na obiekty budowlane, można dzielić ze względu na czas trwania i sposób działania na stałe, zmienne oraz wyjątkowe. W dalszej kolejności obciążenia zmienne podzielić można na technologiczne, które są całkowicie zależne od sposobu użytkowania oraz ogólnej funkcji obiektu budowlanego oraz na środowiskowe, które zależą od środowiska, czyli miejsca, w którym stawia się obiekt budowlany. Jeśli idzie o obciążenia stałe, najważniejsze jest ciężar własny elementów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych, jak również ciężar sprzętu lub ludzi oraz ciężar własny gruntu w stanie rodzimym, nasypów i zasypów czy parcia z niego wynikające. Obciążenia te nie zmieniają się przez lata, ponieważ konstrukcja budowlana jest niezmienna. Zmieniać może się jedynie ciężar osprzętu, jednak wszelkie różnice wynikające na przykład ze zmian technologicznych są pomijalnie niewielkie. Obciążenia zmienne to ciężar własny elementów, których położenie może być zmienione w trakcie eksploatacji obiektu budowlanego. Można do tego zaliczyć między innymi nierównomierne osiadanie podłoża.

Witam Was na mojej stronie internetowej, której jestem autorem. Mam na imię Kamil i zawodowo zajmuje się nieruchomościami. Stąd decyzja o założeniu tego bloga. Chciałbym dzielić się z czytelnikami swoją wiedzą, różnymi ciekawostkami i interesującymi faktami ze świata nieruchomości. Pozdrawiam!