Tag Archives: wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Podstawowe terminy budownictwa

Budynek jest obiektem budowlanym wydzielonym z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, mający konstrukcję nośną, dach oraz fundamenty. Obiekt budowlany to również budowla lub obiekt małej architektury. Każdy obiekt budowlany jest trwale związany z gruntem, którego właściwości mają bardzo istotne znaczenie podczas procesu projektowania, ale też w trackei wykonania i eksploatacji obiektu budowlanego, bo, dla przykładu, różnego rodzaju grunty mogą charakteryzować się różnym osiadaniem, które może być groźne dla konstrukcji Fundament to element konstrukcyjny, który jest położony najniżej w obiekcie budowlanym, a którego zadaniem jest przenoszenie sił z konstrukcji nośnej na podłoże gruntowe. W czasie użytkowania każdego obiektu budowlanego następuje praca całego układu, czyli budynku, fundamentów oraz gruntu z nimi połączonego. Oddziaływania z konstrukcji są przekazywane na grunt poprzez zespół fundamentów, natomiast odkształcenia podłoża wywołują odkształcenia oraz przemieszczenia konstrukcji nośnej, co natomiast prowadzi do zmian sił wewnętrznych. Oznacza to zatem, że w trakcie eksploatacji bez ustanku zachodzą przeróżne zmiany w konstrukcji obiektu budowlanego oraz w podłożu gruntowym. Nie wszystkie obciążenia i odkształcenia można przewidzieć podczas procesu projektowania, dlatego trzeba tak zaprojektować budynek i dobrać materiały, by mógł on zachować stateczność i być bezpieczny w eksploatacji.

Witam Was na mojej stronie internetowej, której jestem autorem. Mam na imię Kamil i zawodowo zajmuje się nieruchomościami. Stąd decyzja o założeniu tego bloga. Chciałbym dzielić się z czytelnikami swoją wiedzą, różnymi ciekawostkami i interesującymi faktami ze świata nieruchomości. Pozdrawiam!